Zakelijke markt

Uw bedrijf groeit en verandert. Daardoor voldoet uw huidige pand niet meer en heeft u misschien een stuk grond op het oog voor nieuwbouw. Of krijgt uw huidige pand een andere indeling en/of functie? Dat betekent bouwen of verbouwen. Maar dat betekent ook een drukke en arbeidsintensieve periode waarbij het voor velen een uitdaging is om binnen de gestelde termijn tot het gewenste resultaat te komen.

Ontzorgen

Die bedrijven schakelen Ludos Project management in. Wij ontzorgen u in het hele bouwproces. Vanaf de zoektocht naar een geschikte locatie of pand, tot de bouw of verbouwing. Altijd in nauw overleg en samenwerking met u. Zo bent u goed op de hoogte van de stand van zaken, de mogelijkheden en het budget.

Planning-, kwaliteit-, en budgetbewaking behoren vanzelfsprekend tot dat proces.

Aan- en verkoopadvies vastgoed

U zoekt een vastgoedbelegging of -ontwikkeling? Of bent u op zoek naar een pand of locatie voor uw eigen onderneming? Het verkennen van de markt en het vinden van een geschikt pand dat voldoet aan uw eisen, is vaak een tijdrovende aangelegenheid.

Ludos Project management kent de markt, beschikt over een groot netwerk, doorziet de mogelijkheden van een gebouw en weet waar de aandachtspunten bij een object liggen.  Met deze kennis adviseert Ludos Project management bedrijven bij de aan- en verkoop van vastgoed. Onafhankelijk en deskundig.

Realisatiefase

Van plan naar uitvoering. Dat is de realisatiefase. Na een periode van onderzoeken, brainstormen en doelen stellen, ontstaat er een plan van aanpak. Een belangrijk moment. Ludos Project management zet vervolgens uw ideeën om in resultaten.

Daarvoor geven wij graag advies op het gebied van: Aanbestedingsadvies en Contractmanagement

Directievoering en toezicht

Als directievoering bemiddelt Ludos Project management tussen uw bedrijf en andere organisaties. Onafhankelijk en deskundig.

Zo heeft u bij de realisatie van een bouwproject te maken met architectenbureaus, bouwkundige en werktuigbouwkundige aannemers, gemeenten (toetsing), fabrikanten of omwonenden.

Ludos Project management neemt deel aan de (bouw)vergaderingen en communiceert namens met partners van een bouwteam en andere betrokkenen partijen.

Als toezichthouder op de bouwplaats zijn wij present om de kwaliteit, veiligheid en voortgang van het project te bewaken.

Zo worden uw ideeën op de best mogelijke manier en binnen de gestelde termijn gerealiseerd.

Project/bouwmanagement

Bestaan er binnen uw organisatie al jaren plannen voor nieuwbouw, renovatie of herhuisvesting? Misschien liggen er zelfs al mooie plannen klaar, maar komt dit niet van de grond.

Wilt u renoveren of herindelen, maar zijn er nog geen concrete plannen? Met onze brede expertise en kennis van bouwmanagement helpen wij u graag in elke fase van uw bouwproject. Van het schetsen van de eerste ideeën tot het selecteren van de juiste architect; van het leggen van de eerste steen tot oplevering van het project.

Goede begeleiding

Een bouwproject vraagt veel tijd en intensieve begeleiding. Of dit nu in het begin of de afrondende fase is. Ludos Project management is bij iedere fase beschikbaar om vragen te beantwoorden of advies te geven.

Hulp nodig in de initiatieffase van uw bouwproject? Wat zijn uw wensen, uw eisen, de planning en de mogelijkheden? Ludos Project management zet een eerste onderzoek op en voert dit grondig uit. Op basis hiervan ontwikkelen we samen met u een eerste plan. Daarna zorgen we voor goede begeleiding in de voorbereiding en realisatie van uw project.Of het nu gaat om sloop, nieuwbouw, verbouw, renovatie of transformatie: Ludos helpt u middels bouwmanagement uw project te realiseren.

Installatie-advies

Moet de technische installatie in uw bedrijfsruimte worden aangepast of vervangen? Bijvoorbeeld in verband met een andere indeling of ander gebruik van de ruimte? Of u denkt aan het verduurzamen van uw pand?

De oorsprong van Ludos Project management ligt in de installatiebranche, dus wij beschikken over alle benodigde kennis en know how voor uw project.

Onafhankelijk

De overheid gaat bedrijven steeds meer verplichten om te verduurzamen. Het is dus belangrijk te weten wanneer en welke stappen u wilt ondernemen.
De 1e stap begint uiteraard bij de bouwkundige schil van een gebouw, maar Ludos Project management voorziet u ook  van onafhankelijk installatie-advies. Middels gedegen onderzoek en berekeningen bepalen we  welke bouwkundige- en werktuigbouwkundige aanpassingen er gedaan dienen te worden.
Zo is uw bedrijf op tijd klaar voor een duurzame toekomst.

Verduurzamen

Wacht dus niet te lang met het verduurzamen van uw bedrijfspand. Neem gerust op korte termmijn contact met ons op om uw gebouw efficiënt energiezuiniger te maken en een beter energielabel te krijgen.

Alle nieuw gebouwde bedrijfspanden moeten per 1 januari 2021 voldoen aan de eisen voor Bijna Energie neutrale Gebouwen (BENG).

Zonne-energie of bodemenergie

Maar hoe bespaart u het beste energie met uw bedrijfspand en verkrijgt u zo een hoger energielabel? Ludos Project management begeleidt u in de mogelijkheden. Misschien zijn zonnepanelen op het dak interessant of zorgt ledverlichting voor de nodige energiebesparing. Of kunt u het gebouw verwarmen (of juist koelen) door middel van een (aard/lucht) warmtepomp ? Ludos Project management adviseert u waar specifieke energiebesparingsmogelijkheden liggen, zodat u voldoet aan de energienorm.

Stimuleringsregeling en Subsidies

Vanuit de overheid zijn diverse subsidies beschikbaar om uw bedrijf te verduurzamen. Ludos Project management is ervaren in het aanvragen van deze subsidies bedrijven. Kijk bijvoorbeeld eens naar:

Energie Investerings Aftrek (EIA) . Voor fiscaal voordeel en het investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Voor een tegemoetkoming in de aanschaf van energiebesparende apparaten. Deze subsidie is zowel voor particulieren als zakelijke gebruikers.

Regeling Groenprojecten . Bijvoorbeeld: duurzame huisvesting realiseren met een groenverklaring voor duurzaam bouwen.

Er zijn bovendien nog meer financiële en fiscale regelingen voor duurzame energievoorzieningen. Wij informeren u er graag over.

Weten welke energiebesparende oplossingen voor uw bedrijfspand interessant zijn? En hoe deze te realiseren? Wij zitten graag met u rond de tafel om de mogelijkheden van te bespreken.

Asbestinventarisatie

Betreft het object een ouder bedrijfspand, waar mogelijk asbesthoudende materialen in zijn verwerkt? En denkt u erover dit pand te transformeren dan wel te slopen? Of overweegt u een ouder pand te kopen om daar de bedrijfsvoering voort te zetten?  Dan is het belangrijk om te weten of er asbest verdacht materiaal aanwezig is en of dit verwijderd moet worden. Ludos Project management verzorgt deze inventarisatie voor u.

1990
Tot ca. 1990 is in veel gebouwen asbest verwerkt. Er is dan ook een reële kans dat dit ook in een ouder pand van u verwerkt is. Met de asbestinventarisatie brengen wij gedetailleerd in kaart welke materialen met asbest in uw pand aanwezig zijn, waar dit zit en hoeveel asbestproducten er zijn. Ook geven wij aan of de vezels nog intact zijn en of de producten vast zitten. In dit laatste geval is verwijdering namelijk niet altijd noodzakelijk. Wij zorgen ervoor, dat een gecertificeerd bedrijf een asbestbeheerplan opstelt, zodat de situatie ook in de toekomst veilig is.

Vervolgens vragen wij voor u gedetailleerde offertes bij gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven aan. Door onze inventarisatie kunnen wij exact aangeven wat de werkzaamheden zijn en kunnen wij de ingediende offertes controleren op volledigheid. Vanzelfsprekend adviseren wij u ook omtrent de beschikbare overheidssubsidies om asbest te laten verwijderen. Zo weet u zeker dat het asbest in uw bedrijfspand deskundig wordt verwijderd en u en uw medewerkers in een veilige omgeving werken.

Interim-management MKB

Uw bedrijf groeit en ontwikkelt zich. De markt wijzigt en ook uw positie op de markt. Misschien heeft u dan behoefte aan een verfrissende blik op uw onderneming? Wilt u sparren over de positionering van uw bedrijf?  Of gaat uw bedrijf samenwerken met een andere organisatie.

Als ervaren Interim Manager kijken wij met een open mind naar uw organisatie. Wat gaat goed, wat gaat minder goed, wat kan anders, beter of bijvoorbeeld sneller. Ludos Project management heeft al bij diverse bedrijven, groot en klein, de mogelijkheden, gevaren en kansen in kaart gebracht en staat als Interim Manager ook voor u klaar.

Stappenplan
Door middel van observatie, oriëntatie en gesprekken met u en/of uw medewerkers analyseren we als Interim Manager de kansen, mogelijkheden en de pijn- en verbeterpunten. Uiteindelijk mondt dit uit in een objectief advies met een duidelijk stappenplan.

Heeft u ook behoefte aan een verfrissende en duidelijke analyse van de kansen en mogelijkheden voor uw bedrijf? Maak dan een afspraak met Ludos Project management.