Particulier

Een fijn huis moet voelen als thuiskomen. Maar de zoektocht naar zo’n huis kan lang, inspannend en soms ook frustrerend zijn. Is zelf bouwen misschien een optie of de huidige woning c.q. een andere bestaande woning verbouwen naar uw wensen, maar weet u niet hoe? Ludos Project management denkt en kijkt met u mee.

Vanaf het zoeken naar een geschikte woning of stuk grond, tot het aanpassen van uw huidige woning of de aangekochte woning.  Wij selecteren samen met u bijv. de architect, de aannemer en installateur en begeleiden u bij het aanvragen, lezen en vergelijken van de offertes. Door onze jarenlange ervaring weten wij wat de mogelijkheden zijn, waar zich kansen voordoen en hoe u uw verbouwing binnen het budget en de gestelde termijn realiseert.

Advies aan- en verkoop

Op zoek naar een woning die past bij uw wensen en budget? Voor eigen bewoning of verhuur? Wij adviseren en bemiddelen bij aan- en verkoop van uw huis.
Door een duidelijke wensenlijst samen te stellen en rekening te houden met uw (gezins-)situatie verkennen wij de woningmarkt voor u. Zo vinden wij samen met u de woning die bij uw wensen en budget past.

Project bouwmanagement

Heeft u uw ideale woning gevonden, maar moet er het één en ander aan worden verbouwd? Of heeft u een stuk grond op het oog om daar uw huis te bouwen? Ludos Project management helpt u om een prachtige woning te realiseren, waar u zich thuis voelt.

Met onze brede expertise en kennis van de bouw begeleiden wij u graag in elke fase van uw bouwproject. Van het schetsen van de eerste ideeën tot het selecteren van de juiste architect; van het leggen van de eerste steen tot oplevering van de woning.

Als project manager van uw bouwproject, groot of klein, selecteren wij de uitvoerende partijen (denk aan architect, aannemer, installateur etc), bewaken wij het budget en de planning, zijn wij aanwezig bij de bouwvergaderingen en controleren natuurlijk ook de feitelijke bouw. Zodat u geheel ontzorgd wordt maar wel uw ideale woning krijgt.

Heldere communicatie en rapportages
Uw prachtige woning is ons gezamenlijke doel. Maar we begrijpen dat u soms ‘door de bomen het bos niet meer ziet’. We helpen u bij het aanvragen, begrijpen en vergelijken van de verschillende offertes. Zo maakt u de juiste keuzes. En door onze overzichtelijke rapportages bent u continu goed geïnformeerd over de actuele status van het project.  Transparantie, duidelijkheid en goede samenwerking zorgen nu eenmaal voor het beste resultaat.

Installatie-advies

Moet de technische installatie in uw woning worden aangepast? Of u denkt bijvoorbeeld aan de installatie van zonnepanelen of een warmtepomp?

De oorsprong van Ludos Project management ligt in de installatiebranche, dus wij beschikken over alle kennis om u goed te begeleiden. Onafhankelijk en deskundig.

Onafhankelijk
Ludos Project management geeft u onafhankelijk installatie-advies. Middels berekeningen bepalen wij welke installatie bij uw gebouw past en financieel aantrekkelijk is. Zo weet u zeker of u een goede, en eventueel duurzame, investering doet.

Ook bij het aanvragen van de offertes en het realiseren van de technische installatie, staat Ludos Project management aan uw zijde.

Verduurzamen

We moeten zuinig zijn op het milieu en dus onze aarde zodat we deze ook aan de toekomstige generaties kunnen doorgeven. Verduurzaming van uw huis speelt daarin een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan dak-, gevel-, glas- en vloerisolatie, maar ook aan zonnepanelen of een warmtepomp. Ludos Project management begeleidt dit hele proces deskundig. Want niet iedere oplossing is geschikt of interessant voor uw woning. Zo voorkomt u kostbare investeringen die niets opleveren.

Energielabel
Allereerst bepalen we hoe energiezuinig uw huis nu is en waar verbetering mogelijk is. Daarvoor heeft uw woning een energielabel.

In 2015 heeft iedere woning een voorlopig energielabel (link naar www.zoekuwenergielabel.nl.)  gekregen. Bij de verkoop van een huis, is een definitief label noodzakelijk.

De labels lopen van A tot en met G en een huis met een A-label is het meest energiezuinig. Bij dit label wordt o.a. gekeken naar de isolatie van de woning, type glas, type cv-ketel en de verwarming en ventilatie.

Mogelijkheden
Door jaarlijks 1,5% energie te besparen, brengen we de uitstoot van CO2 aanzienlijk terug. Bij het verduurzamen van uw woning zijn isolatie van de gevel of vloer of het aanbrengen van HR-glas natuurlijk goede startpunten. Maar u kunt de verduurzaming van uw woning verder optimaliseren door bijvoorbeeld te kiezen voor zonnepanelen of een warmtepomp.

Door onze jarenlange ervaring, weten we welke investering interessant is voor uw huis. Ook begeleiden wij u bij het aanvragen en vergelijken van de offertes en het maken van de juiste keuze.

Asbestinventarisatie

Heeft u een huis waarin mogelijk asbest verwerkt is? Wanneer moet dit nu wel of niet worden verwijderd? Met een deskundige asbestinventarisatie weet u het zeker!

In veel Nederlandse huizen van voor 1990 is asbest verwerkt. Het kan verwerkt zijn in allerlei materialen, zoals dakgevelbekleding, vloerbedekking en kit. Maar bijvoorbeeld ook in leidingsystemen (riool of water) en bijvoorbeeld gastoestellen. Als de asbestvezels onbeschadigd zijn of stevig vastzitten, is het niet altijd nodig om het asbest te verwijderen. Wel moet er dan een asbestbeheerplan worden geschreven, zodat de situatie ook in de toekomst veilig voor u is.

Controle
Ludos Project management weet waar op te letten bij asbest en waar risicovolle bronnen zich kunnen bevinden. Als uit de asbestinventarisatie door gecertificeerde partijen inderdaad blijkt, dat asbest aanwezig is, wordt bepaald wat verwijderd moet worden en wat veilig kan blijven zitten.  In dit laatste geval, stelt Ludos Project management het bijbehorende asbestbeheerplan voor u op.

Asbestverwijdering
Mocht bij de inventarisatie blijken, dat er risicovol materiaal in uw woning is verwerkt, stellen wij samen met een gecertificeerd bedrijf een asbestsaneerplan op.  In veel gevallen stelt de overheid fondsen beschikbaar om asbest veilig te laten verwijderen.

Bodemverontreiniging of -sanering

Als eigenaar van een stuk grond bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van de grond. Dit houdt in, dat u bodemvervuiling moet voorkomen en de eventuele verontreiniging zo snel mogelijk en geheel moet verwijderen (saneren). Eventuele bodemverontreiniging moet u melden bij uw gemeente of provincie.

Vervuiler betaalt
Als eigenaar van een stuk grond kunt u ook aansprakelijk zijn voor verontreiniging uit het verleden. Bij deze oude verontreiniging geldt ook, dat de oorspronkelijke vervuiler aansprakelijk is, maar hier is een verjaringstermijn van 30 jaar op van toepassing.  Is die termijn verstreken of is de vervuiler niet meer te achterhalen? Dan bent u meestal zelf verantwoordelijk voor de bodemsanering.

Zorgplicht: voorkomen en herstellen bodemverontreiniging

Bij uw stuk grond heeft u  een zogenaamde zorgplicht. Dit betekent dat u bodemvervuiling moet voorkomen en eventuele verontreiniging zo snel mogelijk en geheel moet verwijderen (saneren). Deze verplichting staat in artikel 13 van de Wet bodembescherming.

Bestaat er een vermoeden van bodemverontreiniging? Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat hier vroeger een fabriek heeft gestaan of wanneer er een vreemde geur op het terrein hangt? Dan brengt een bodemonderzoek duidelijkheid. Deze procedures vergen gedegen kennis van regels en wetgeving, Ludos project management werkt daarom nauw samen met een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van asbest en bodem verontreiniging, zodat u zeker weet dat u de juiste stappen onderneemt.